Galcsik László weboldala

építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Építési műszaki ellenőr

Az építési műszaki ellenőr tevékenységét részleteiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

A műszaki ellenőr az építtető megbízásából az építési folyamatot, elsősorban a kivitelezést ellenőrzi, de az elmúlt évek, évtizedek során a tőle elvárt feladatkör egyre komplexebbé vált, többnyire közülük kerülnek ki (megfelelő szakvégzettség megszerzése után) a beruházás-lebonyolítók, a fedezetkezelők műszaki partnerei, valamint a projekttanácsadók is. A jó műszaki ellenőr az építtető (beruházó) műszaki „jobbkeze” a teljes beruházási folyamat során, mely magában foglalja az előkészítési szakaszt, a kivitelezést, valamint a jótállási időszakot is.

Az építésellenőrzés tehát komplex feladat, mely elsődlegesen az építtető feladata, de annak egy részét az építtető a műszaki ellenőrre bízhatja:

 • építési minőség ellenőrzése
 • költségellenőrzés
 • határidő ellenőrzés
 • építési biztonság felügyelete

Jogszabály által meghatározott esetekben kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni:

 • amennyiben a kivitelezést több fővállalkozó (egymásnak mellérendelt) kivitelező végzi
 • a beruházás a Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozik
 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű a beruházás
 • műemlékvédelem alatt álló építmény esetén
 • amennyiben építtetői fedezetkezelő működik közre jogszabály szerint

Általánosságban azonban elmondható, hogy speciális szaktudást igénylő, szakosodott világunkban ma már minden építési tevékenység lebonyolítása során indokolt építési műszaki ellenőr megbízása. A műszaki ellenőr megbízási díjára fordított összeg, az építési minőség, a kivitelezésre fordított idő, és a beruházási költségek tekintetében többszörösen megtérül.

Az építési műszaki ellenőri tevékenység végzése szakirányú végzettséghez, valamint folyamatos továbbképzéshez kötött, az arra jogosult szakmagyakorlókat a területileg illetékes építész- vagy mérnökkamara tartja nyilván.

Néhány fontos feladat a kivitelezés során az építtető helyszíni képviselőjeként:

 • az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a műszaki dokumentáció alapján
 • az építési napló ellenőrzése, bejegyzések ellenjegyzése, észrevételezése (2013. október 1-étől kötelező az elektronikus építési napló vezetése)
 • hibák, hiányosságok feltárása, azok rögzítése az építési naplóban
 • a munkák eltakarása előtti mennyiségi, és minőségi ellenőrzés
 • műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 • minőségi tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok megkövetelése
 • elszámolások, felmérések ellenőrzése,
 • teljesítési igazolások kiállítása
 • az építtető (megbízó) tájékoztatása, javaslatok megtétele, döntések előkészítése
 • folyamatos dokumentálás
 • stb.

Az építési műszaki ellenőrök kategóriái:

 • magasépítési szakterület
 • mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület
 • építmény- és épületgépészet szakterület
 • építmény- és épületvillamosság szakterület

A műszaki ellenőr a kor követelményeinek megfelelően a jogszabályokban előírt kötelező tevékenységen túl hatékonyan képes segíteni az építtetőt a beruházás tág értelemben vett teljes folyamatában, döntések előkészítésében, például kivitelezők kiválasztása, ütemtervek készítése, jótállási időszak felügyelete stb.