Galcsik László weboldala

építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Elektronikus építési napló, e-építési napló

A már jól ismert építőipari jogszabály a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezik az egyik nagy adminisztratív változásról, 2013. október 1-től az építési naplót elektronikusan kell vezetni. Az október 1. előtt megkezdett kivitelezések még befejezhetők papír alapú építési napló használatával.

Az alábbiakban összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat az elektronikus építési napló használatának részleteiről:

 • az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló vezetésének alapvető szabályai nem változnak
 • 2013. október 1. után az építési tevékenység megkezdésének bejelentési kérelmi, illetve a felügyeleti hatóság tudomásulvételi aktusa értelemszerűen megszűnt
 • az e-építési napló készenlétbe helyezését az építtető (vagy megbízottja) végzi, valamint az ő feladata a szerepkörök kiosztása is
 • a munkaterület átadása jelenti az építési napló technikai megnyitását, ezután megnyitott építési naplóról beszélünk, a napi jelentések, eseti bejegyzések, szükséges feltöltések az arra jogosult személy által elvégezhetők
 • a napi jelentést minden nap éjfélig be kell vezetni, és legkésőbb 3 napon belül az online rendszerbe fel kell tölteni
 • a rendszerbe való belépés a természetes személyek ügyfélkapuján keresztül lehetséges
 • az elektronikus építési naplót az építtető ellenőrzi, de a tevékenységet megbízottjára, logikusan az építési műszaki ellenőrre testálhatja
 • az e-építési napló vezetése jogszabály alapján a vállalkozó kivitelező feladata, de megbízhatja vele a felelős műszaki vezetőt
 • az elektronikus rendszerben ugyanúgy fő- és alvállalkozói naplók vezetendők, a megrendelő vállalkozó az alvállalkozótól a naplóvezetést átvállalhatja
 • a megrendelői, és a műszaki ellenőri teljesítési igazolások az online rendszerbe 15 napon belül feltöltendők
 • az e-építési naplóba a betekintési, és a bejegyzési szabályok nem változtak, tehát az adóhatóság, a felügyeleti szervek, és építésügyi hatóságok, valamint az építési folyamat szereplői (építtető, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, tervező stb.) a már ismert, megszokott módon járnak el
 • a műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet a főnaplóhoz csatolni kell
 • az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételi eljárása során az elektronikus építési napló vezetését, és annak szabályszerű lezárását is vizsgálja

Az e-építési napló használatáról részletesen az alábbi oldalon tájékozódhat:

http://www.e-epites.hu