Galcsik László weboldala

építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető

A felelős műszaki vezető tevékenységét részleteiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

A felelős műszaki vezető az építési területen végzett építési-szerelési munkálatokat jogszabályban rögzített felelősséggel irányító személy. A felelős műszaki vezető jogi alapértelemben a vállalkozó kivitelező megbízottja, alkalmazottja, vagy a kivitelező társaság tagja, a megrendelő építtető (beruházó) megbízottja pedig a kivitelező. Mivel a kisebb kivitelező vállalkozások vezetői, vagy a helyszíni építésvezető szakemberek az esetek többségében rendelkeznek felelős műszaki vezetői jogosultsággal, ezért ezt a felelősséget, feladatot egy személyben felvállalják, ellátják. Ilyenkor a kivitelezői és a felelős műszaki vezetői szerepkör formailag egybeesik, de fontos tudnunk, hogy jogilag ez nem így van, szerződéses viszony az építtető szemszögéből a kivitelezővel jön létre, akkor is, ha a vállalkozó kivitelező, és felelős műszaki vezető egy és ugyanaz a személy.

Főszabály szerint minden az építési területen végzett építési-szerelési tevékenység végzése megköveteli a felelős műszaki vezető közreműködését. Ez alól kivételt képeznek azok az általában kisebb volumenű építőipari szakmunkát igénylő munkálatok, melyek építési engedélyhez nem kötöttek, valamint a kivitelező nem vesz igénybe alvállalkozót.

A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatását a területileg illetékes építész- vagy mérnökkamara engedélyezi, és az arra jogosult szakembereket nyilvántartja.

A felelős műszaki vezető jogszabályban előírt feladatai közül néhány:

  • a szakmunka irányítása
  • a szakmai, hatósági, minőségi, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi stb. előírások betartatása
  • az építési engedély, és a jóváhagyott műszaki dokumentáció szerinti megvalósítás biztosítása
  • minőségi vizsgálatok, kötelező mintavételek elvégeztetése
  • a nem engedélyköteles változások, műszaki pontosítások rögzítése az építési naplóban (2013. október 1-től kötelező az e-építési napló használata)
  • jogszabály szerinti hulladékgazdálkodás
  • átadás-átvételi eljárásban való részvétel, felelős műszaki vezetői nyilatkozat kibocsátása
  • alvállalkozók ellenőrzése, azok teljesítésének igazolása
  • a beépítendő anyagok, építési termékek minőségének, megfelelőségének ellenőrzése
  • stb.

Fontos rögzíteni, hogy bár a felelős műszaki vezetőnek jogszabályi, valamint szakmai-etikai szempontból is kötelessége biztosítani az építési beruházás lehető legmagasabb színvonalú megvalósítását, megléte mégsem váltja ki az építési műszaki ellenőr megbízásának szükségességét.